Pobyty Černá Hora

Léčebně ozdravné pobyty pro děti v Černé Hoře

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli několik informací a pokynů k ozdravným pobytům v Černé Hoře v roce 2014.

1.    Termíny pobytů
30. 06. – 14. 07. 2014
14. 07. – 28. 07. 2014
28. 07. – 11. 08. 2014
11. 08. – 25. 08. 2014
 

2. Místo pobytu
ČERNÁ HORA – ULCINJ, komplex Bellevue
Adresa: komplex Bellevue, Velká pláž bb, Ulcinj 853 57, Černá Hora

Ozdravné přímořské pobyty pro děti jsou organizovány cestovní kanceláří KOVOTOUR PLUS s.r.o. v ČERNÉ HOŘE, Ulcinj, v komplexu Bellevue z důvodu mimořádně příznivých klimatických podmínek prospěšných pro osoby s dýchacími, dermatologickými a kožními obtížemi. Jedná se o oblast Jaderského moře, Ulcinjská riviera je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se prostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře, pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. 
Součástí hotelového komplexu je restaurace, recepce, velká venkovní terasa, ambulance. Pro programové zaměstnání dětí slouží společenská místnost s televizí a videem, možnost využití hřiště nebo prostranství na volejbal a hřiště na fotbal. Děti mají k dispozici sportovní potřeby a společenské hry.

3. Ubytování
Ubytování je ve 2-3 lůžkových klimatizovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením v komplexu s centrální recepcí. Okolí komplexu nabízí spoustu možností k vycházkám. Je nutné vybavit dítě ručníkem na pláž, nelze používat hotelový!

4. Stravování
Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze, včetně svačinky v hotelové restauraci v pravidelných časových intervalech. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. 

5. Program
Po celou dobu pobytu se o děti stará tým zkušených a kvalifikovaných oddílových vedoucích. Děti mají na programu ozdravné procházky, dýchací cvičení, výlety do okolní krajiny, koupání v moři a pestrý kulturní program. Dle zdravotního stavu mohou děti využívat sportovní terén, k dispozici jsou sportovní a animační potřeby. 

6. Doprava – odletový  i příletový den PONDĚLÍ
Přeprava dětí do místa pobytu je zajištěna letecky z PRAHY – RUZYNĚ leteckou společností ČSA do Podgorice – let trvá cca 1:40 hod. Z letiště v Podgorici do pobytového místa je zajištěn transfer autobusem, který trvá cca 1:30 hod. Od chvíle předání dětských účastníků ozdravného pobytu rodiči na letišti v Praze – Ruzyni je zajištěn pedagogický a zdravotní doprovod, který zodpovídá za děti po celou dobu ozdravného pobytu (včetně doby letu tam a zpět), až po předání dětí zákonným zástupcům v letištní hale v den návratu z ozdravného pobytu. Věci pro dobu pobytu dítěte u moře zabalte do jednoho pevného zavazadla (kufr nebo cestovní taška) o hmotnosti max. 20 kg. Další cestovní potřeby jako pas, jídlo a pití na cestu, kapesné, příp. léky zabalte dítěti do příručního zavazadla (nejlépe batůžek) do max. hmotnosti 5 kg. Příruční zavazadlo dle nových opatření v letecké přepravě je limitováno rozměry 56 x 45 x 25 cm. 
V příručním zavazadle se nesmí převážet žádné ostré ani jinak nebezpečné předměty. Všechna zavazadla musí být před odevzdáním dopravci řádně uzamčena kódovým nebo visacím zámkem a označena jménem a adresou. Tekutiny pro osobní potřebu musí být v baleních do 100 ml uložené v průhledním uzavíratelném sáčku o objemu max. 1 litr /v odletových halách na pracovištích balení zavazadel najdou pasažéři plastové sáčky/. Tekutiny přepravované jiným způsobem jsou zakázané. Pokud se ozdravného pobytu účastní sourozenci, je nutné zabalit pro každé dítě vlastní zavazadlo!

K odjezdu nezapomeňte především vzít: vyplněný formulář „Dotazník o zdravotním stavu dítěte“, „Prohlášení o bezinfekčnosti“, „Údaje určené pro vedoucího oddílu“ (jedná se o jeden formulář), platný cestovní pas dítěte a léky v originálním balení, které dítě trvale užívá, v dostatečném množství.


Sraz účastníků: 
letiště PRAHA Ruzyně, PŘÍLETOVÁ HALA, Terminál SEVER 1, vchod F !!!
Místo odbavení bude viditelně označeno a bude zde přítomen zástupce CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o.. DOPRAVU NA A Z LETIŠTĚ SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ ÚČASTNÍK OZDRAVNÉHO POBYTU INDIVIDUÁLNĚ.

7. Pojištění – Všeobecné smluvní podmínky pro cestovní pojištění
Každé dítě je pojištěno pro pobyt a cesty v zahraničí na níže uvedené pojistné limity :
• Léčebné výlohy 2.000.000,- Kč
• Repatriace 2.000.000,- Kč
• Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví 2.000.000,- Kč
• Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1.000.000,- Kč
• Pojištění smrti úrazem 100.000,- Kč
• Pojištění trvalých následků úrazu 200.000,- Kč
• Pojištění zavazadel 20.000,- Kč


Prosíme rodiče, aby upozornili děti na chování k majetku hotelu, případné úmyslně způsobené škody budou finančně vyžadovány po rodičích.

Pojištění se nevztahuje na: stornopoplatky, peníze, šeky, platební karty, ceniny, průkazy a oprávnění všeho druhu, brýle, příp. další optické pomůcky, klíče, klenoty, věci z drahých kovů, drahé kovy, drahé kameny, perly, další předměty z drahých kovů a kamenů; fotografické a filmovací přístroje, počítače, mobilní telefony, přístroje audiovizuální techniky, elektronické a optické přístroje a jejich příslušenství; záznamy na nosičích zvuku a záznamu, příp. na jiných informačních a řídících systémech, věci zapůjčené, převzaté, věci cizí; potraviny a poživatiny.

8. Lékařský dozor
Je zajištěn 24 hodin po celou dobu pobytu českými lékaři a zdravotními sestrami. Dále je v pobytovém místě zajištěna ordinace vybavená léky a zdravotnickým materiálem. Rodiče musí děti na celou dobu ozdravného pobytu vybavit léky nebo mastmi, které dítě užívá celoročně, v dostatečném množství. Upozorňujeme rodiče, že tyto léky musí být předány v originálním balení zdravotnickému doprovodu u odjezdu na ozdravný pobyt s uvedením jména dítěte a dávkováním.

9. Doprovod
Na organizaci přepravy, celkový průběh pobytu, dodržování denního řádu, stanoveného programu a na bezpečnost dětí budou dbát oddíloví vedoucí vybraní z řad vysokoškolských studentů, vychovatelů a pedagogů. Organizační dozor je ubytován ve stejných ubytovacích prostorech jako děti a každý vedoucí bude mít na starosti skupinu max. 10 dětí. Kontrolu nad dodržováním uzavřených dohod, nad úrovní stravování, ubytování a plnění povinností vedoucích a zdravotnického doprovodu, včetně dodržování denního řádu a stanoveného programu, provádí stálý delegát cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s. r. o..

10. Kapesné
Není zahrnuto v ceně zájezdu, každý rodič dle vlastní úvahy a možností vybaví dítě valutou. Doporučujeme kapesné ve výši cca 80,- EUR. Rodiče mladších dětí mohou kapesné předat vedoucímu u odletu v nezalepené obálce s označením jména dítěte a výší kapesného (vedoucí přepočítá). Měnou v Černé Hoře je Euro. Fakultativní výlety nejsou zahrnuty v ceně pobytu. Cena jednoho výletu je cca 200,- Kč.

11. Telefonní hovory
Pro rozlehlost komplexu a rozmanitost programu nejsme schopni zajistit přítomnost Vašeho dítěte v době Vašeho případného telefonátu. Máte však možnost se informovat na své dítě na call centru oddělení zdravotního turizmu CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o. - 602 727 301. Průběžné informace včetně fotografií budou pravidelně uváděny na tomto webu.

12. Zavazadla, dokumenty, doklady
Jako zavazadlo lze použít pro každé dítě jeden kufr se jmenovkou a adresou, jednu příruční tašku se stravou a pitím na cestu (na 1 den), včetně kelímku z umělé hmoty. Další zavazadlo nebude akceptováno.

Jako povinné vybavení musí dítě mít:
• vlastní cestovní pas s platností min. 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu
• doklad o bezinfekčnosti s uvedením očkování, a zda dítě užívá léky – předat zdravotnickému personálu při odjezdu (datum na potvrzení o bezinfekčnosti musí být totožné s datem odjezdu – vypisuje rodič)
• osobní léky na celou dobu pobytu, které dítě pravidelně užívá, vč. jejich soupisu
• kapesné
• upozornění pro vedoucí na výjimky u dítěte je na stejném formuláři s bezinfekčností
• kopii evropského průkazu pojištěnce


Na základě zkušeností s pobyty dětí doporučujeme vzít s sebou zejména:
• plastikovou láhev na dodržování pitného režimu (min. 0,5 litru)
• potřeby osobní hygieny
• oblíbenou hračku, hru, knížku, mladším dětem pastelky, tužky
• lehátko na pláž, kruh na plavání pro neplavce, boty do vody, potřeby pro potápění
• plavky, teplákovou soupravu, osušku, tenisky, opalovací krémy, ručníky na pláž, čepici proti slunci, sluneční brýle, kapesní
baterku, šampon na vlasy, repelent, Panthenol, tablety proti nevolnosti – Kinedryl.
• oblečení a obutí úměrné délce pobytu (doporučujeme rodičům, aby opatřili oblečení dětí jménem či iniciály), pláštěnku
• krepový papír na maškarní bál nebo již hotovou masku
• nedoporučujeme brát cenné věci (fotoaparáty, mobilní telefony, elektronické hry) – případné ztráty či poškození nelze nárokovat u pojišťovny, ani u organizátora ozdravného pobytu!
 

Přejeme Vašim dětem šťastnou cestu a příjemný pobyt u moře.