Mořský koník 2018 – 2022

… ten nejlepší zážitek pro Vaše děti

               Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2017

Všeobecná zdravotní pojišťovna zahájí dne 16. 1. 2017 příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty realizované již tradičně pod názvem Mořský koník. V roce 2017 se ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Egejského moře na řeckém poloostrově Chalkidiki.

Pobyty se budou konat od začátku června do poloviny září. Bude se jich moci zúčastnit 1 600 chronicky nemocných dětí, pojištěných u VZP ČR.

Termíny turnusů a výše spoluúčasti v roce 2017
Turnus Odlet z ČR v roce 2017 Přílet do ČR v roce 2017 Celková finanční spoluúčast zákonných zástupců Splatnost doplatku finanční spoluúčasti.

Termíny turnusů a výše spoluúčasti v roce 2017

Turnus Odlet z ČR  Přílet do ČR  Celková finanční spoluúčast zákonných zástupců Splatnost doplatku finanční spoluúčasti
1. od 5. 6. 2017 do 26. 6. 2017 9 000 Kč    6. 4. 2017
2. od 26. 6. 2017 do 17. 7. 2017 13 500 Kč    27. 4. 2017
3. od 17. 7. 2017 do 7. 8. 2017 13 000 Kč    18. 5. 2017
4. od 7. 8. 2017 do 28. 8. 2017 13 000 Kč    8. 6. 2017
5. od 28. 8. 2017 do 18. 9. 2017 6 200 Kč    29. 6. 2017

Podmínky pro přihlášení a účast dítěte

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu VZP ČR MOŘSKÝ KONÍK 2017, včetně lékařem potvrzené Informace o zdravotním stavu dítěte a Diagnostického souhrnu od ošetřujícího lékaře (praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty). Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem.

Přihláška je ke stažení  ZDE  nebo je od 2. 1. 2017 k vyzvednutí v papírové podobě na kterémkoli klientském pracovišti VZP ČR.

Přihlášky se přijímají na klientských pracovištích VZP ČR od 16. ledna 2017.

Pro rok 2017 má ošetřující lékař poprvé možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou (pomocí webového formuláře), a to od 1. 12. 2016. Zákonný zástupce v tomto případě podá na kterémkoli klientském pracovišti VZP ČR první díl Přihlášky k léčebně-ozdravnému pobytu, nejdříve však 16. 1. 2017.
Ošetřující lékař, který nevyužije možnost podání návrhu elektronickou cestou, nadále vyplňuje papírovou Přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu a zákonný zástupce podá tuto přihlášku na kterémkoli klientském pracovišti VZP ČR nejdříve od 16. 1. 2017.
Pořadí pro účast v turnusu v roce 2017 se řídí datem podání přihlášky na klientském pracovišti VZP ČR a jejího zaevidování do aplikace do konkrétního turnusu. Zaslání elektronického návrhu nezakládá nárok na pořadí v turnusu, neboť ošetřující lékař nemá možnost uvést turnus do návrhu.

Doporučujeme při vyplňování Informací o zdravotním stavu dítěte na přihlášce upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod.

Způsobilost dítěte zúčastnit se pobytu posuzuje revizní lékař VZP ČR, a to na základě indikačních pravidel daných v přihlášce. Své stanovisko vydá do 10 dnů po podpisu Smlouvy (viz dále).

O změnách v životním cyklu přihlášky je zákonný zástupce informován automatickými zprávami na e-mail.

O termínu nástupu dítěte na léčebně-ozdravný pobyt je zákonný zástupce informován při podání přihlášky. Je-li přihláška přijata do limitu požadovaného termínu turnusu, zákonný zástupce podepíše na pobočce Smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Jestliže přihláška byla přijata po naplnění kapacity zvoleného turnusu, smlouva není podepsána a dítě je evidováno jako náhradník. Zařazení do pozice náhradníka znamená, že v případě uvolnění místa v některém z nabízených turnusů nebo ve zvoleném turnusu je zákonný zástupce telefonicky kontaktován s nabídkou umístění dítěte na léčebně-ozdravný pobyt.

Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění kapacit všech turnusů. Upozorňujeme rodiče, že požadovaný termín ozdravného pobytu nemůžeme vždy zaručit pro všechny přihlášené děti, a to vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář